KADRA

STUDIA PODYPLOWE IOD PWSZ KONIN

Jacek Andrzejewski

SPECJALISTA W DZIEDZINIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, KIEROWNIK STUDIÓW

Trener oraz doradca w zakresie ochrony danych osobowych w sektorze prywatnym oraz administracji publicznej. Pełni również funkcję Inspektora ochrony danych. Koordynował projekty wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w dużych przedsiębiorstwach działających w branży produkcyjnej. Doświadczenie zawodowe w ochronie danych osobowych zyskał doradzając  organizacjom pozarządowym z subregionu konińskiego i poznańskiego, podczas realizacji projektów dofinansowanych z funduszów europejskich. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Zaangażowany w działalność społeczną – założyciel fundacji, której celem jest edukacja na rzecz poprawy świadomości związanej z ochroną danych osobowych.

Członek stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI.

Członek stowarzyszenia ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych ISSA Polska

Członek zespołu trenerów w firmie SEKA S.A.

Posiada kompetencje Audytora Wiodącego systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017.

Maciej Gruszczyński

Specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych

Praktyk w zakresie audytów, szkoleń oraz wdrożeń systemu ochrony danych osobowych. Entuzjasta tematyki ochrony prywatności i cyberbezpieczeństwa.

Prezes Zarządu Ariergarda sp. z o.o., Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Zarządzania Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, a także Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunkach Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektor Ochrony Danych.

Współinicjator wydarzeń takich, jak MIODO – Meeting Inspektorów Ochrony Danych (Osobowych) oraz ogólnopolskie Forum ODO, projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (obecnie SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych).

Obsługuje między innymi wiodące w Europie podmioty oferujące programy wsparcia dla startupów i MŚP oraz podmioty z branży nieruchomości i retail. Członek zespołu tworzącego Kodeks postępowania w zakresie RODO dla centrów handlowych przy Polskiej Radzie Centrów Handlowych.

dr Mirosław Gumularz

radca prawny

Mirosław GumularzStudia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ (organizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie) oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.  Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013.  Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, ochrony konsumentów czy nowych technologii. Posiada certyfikaty International Legal English Certificate–Cambridge (ILEC) oraz Test of Legal English Skills (TOLES Higher).

Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Obecnie członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji.

W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w organizacjach zatrudniających powyżej 500 pracowników.

mgr inż. Tomasz Izydorczyk

Specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych

Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Humanistyczno -społecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Doradca i szkoleniowiec w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych.

Prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych w ramach studiów podyplomowych m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2006 r. wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunkach: ochrona danych osobowych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Twórca kierunku Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych”.

Jest członkiem zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz ISSA Polska. Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001).

Pełnił rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji m.in. w KOMPANII PIWOWARSKIEJ, ANECOOP POLSKA.

Redaktor bloga prasowego TIZYDORCZYK.pl. Członek grupy opracowującej Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji, a także członek Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministrowie Cyfryzacji. Mentor specjalizowany wspierający startupy w zakresie RODO w FundingBox Accelerator sp. z o. o. oraz konsultant w kancelarii Maruta Wachta sp. j.

Karolina Kowalska

Psycholog, pedagog, doradca zawodowy, coach i wykładowca

Współpracowała  z Wyższą Szkołą Języków Obcych, Wyższą Szkołą Bankową, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.

Tworzy i projektuje narzędzia coachingowe i edukacyjne oraz warsztaty rozwojowe w oparciu o grywalizacje dla osób dorosłych i dla młodzieży.

Specjalizuje się w budowaniu zespołów oraz rozbiera na części wszystkie procesy, które się w nich dzieją. Jako trener prowadzi coaching indywidualny i grupowy, swoim klientom dostarcza inspiracji oraz narzędzi do analizy i refleksji.

Uczestniczy w kompleksowych projektach edukacyjno – doradczych związanych z biznesem i edukacją. W pracy szkoleniowej i trenerskiej specjalizuje się w psychologii uczenia się osób dorosłych, budowaniu zespołów, komunikacji interpersonalnej, zarządzaniu czasem oraz radzenie sobie ze stresem. Korzysta z teorii i narzędzi Analizy Transakcyjnej oraz z metod pracy nad uważnością.

 

Prof. dr hab. Wojciech Nowiak

Politolog, profesor UAM w Zakładzie Polityki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Urodzony 09 kwietnia 1961 w Koszalinie na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Absolwent I LO im Stanisława Dubois w Koszalinie – matura rocznik 1980. W 1984 roku ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Od roku 1986 jego praca naukowa związana jest z Uniwersytetem im Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1990 roku otrzymał stypendium Rządu Norwegii i odbył roczny staż w tym kraju. Przygotowywał tam pracę doktorską, jego opiekunem naukowym w Instytucie Nauk Społecznych (INAS – Oslo) był Profesor Ulf Torgersen, a na Wydziale Politologii Uniwersytetu w Oslo Profesor Francesko Kjelberg. Praca pt. „Kształtowanie się i funkcjonowanie „welfare state” na przykładzie niektórych rozwiązań polityki społecznej Królestwa Norwegii” została obroniona w roku 1994 na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2002 roku skończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego w Galillee College – Izrael. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Nordycki model „welfare state” w realiach XXI wieku. Dylematy wyboru i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu – wnioski praktyczne”. W roku 2012 mianowany na stanowisko prof. UAM. Autor i redaktor ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Uczestnik ponad stu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Wielokrotny uczestnik międzynarodowej wymiany naukowej w ramach programu Erasmus/Socrates oraz zagranicznych staży naukowych. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Norwegii, Rosji, Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Portugalii.

Posiadacz nagród i wyróżnień za działalność naukową i dydaktyczną uzyskanych na UAM w Poznaniu oraz PWSZ w Koninie. W 2016 odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Oficer Rezerwy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej – w 2007 roku mianowany przez Prezydenta RP na stopień podporucznika. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematów: bezpieczeństwo socjalne w ramach działań krajowych i międzynarodowych; realizacja koncepcji „welfare state” w państwach nordyckich; bezpieczeństwo regionalne – Bliski Wschód; działania służb specjalnych – zwalczanie i przeciwdziałanie terroryzmowi; język agresji w polityce oraz relacjach społecznych.
Kieruje dwoma zespołami badawczymi: Agresja w komunikowaniu masowym w XXI wieku oraz Poznańska Międzynarodowa Grupa ds. Rozwiązywania Konfliktów. Współzałożyciel International Peace Accelerator (IPA). Wypromował kilkadziesiąt prac licencjackich oraz magisterskich.

Promotor dwóch rozpraw doktorskich. Był recenzentem kilku rozpraw doktorskich oraz habilitacyjnych. Uczestnik The Baltic Development Forum, The Progressive Governance oraz Junior Pugwash. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, International Political Science Association, Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych. Uczestnik oraz kierownik dziewięciu grantów międzynarodowych – indywidualnych i zbiorowych. Opiekun Koła Naukowego Polityki Społecznej i Ekonomicznej. Społecznik – inicjator wielu akcji charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Żonaty – troje dzieci.

Wiktor Ruminkiewicz

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie.

Zajmuje się doradztwem marketingowym ze szczególnym uwzględnieniem Internetu. Prowadzi agencję doradczą zajmującą się doradztwem z zakresu marketingu i optymalizacji procesów biznesowych. Jest współwłaścicielem i współzałożycielem platformy RODOnaGOTOWO.pl, która dostarcza rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych małym firmom oraz pośredniczy w świadczeniu usług wdrożeniowych systemów ochrony danych.

Wykładowca PWSZ w Koninie.

Współorganizator i trener w różnego typu szkoleniach biznesowych, głównie z obszaru przedsiębiorczości, umiejętności miękkich i aspektów RODO w marketingu.

Milena Wilkowska

Radca prawny, praktyk w zespole Ochrony danych osobowych w jednej z wiodących kancelarii w tym obszarze. Specjalista prawa ochrony danych osobowych, prawa reklamy i marketingu oraz prawa konsumenckiego. Przeprowadza szkolenia i audyty w zakresie zabezpieczenia danych i informacji, doradza jak wdrażać i stosować procedury dotyczące właściwego postępowania z danymi osobowymi. W swojej dotychczasowej praktyce pełniła funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji w spółkach z branży marketingowej, a także prowadziła kompleksową obsługę prawną akcji promocyjnych, w tym gier hazardowych. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych przy Uniwersytecie Łódzkim.

dr Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika “ABI Expert. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.

Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” (2018).

Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych.

Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ.

W ponad 500 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 18 000 uczestników. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: “Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej” (2010), “Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych” (2014) oraz “Prawo do ochrony danych osobowych” (2015). Współautorka podręcznika: “Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”, Ministerstwo Cyfryzacji (2016) oraz komentarza: “Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (2019), współredaktor monografii: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” (2016), „Samorządowe centra usług wspólnych” (2017), „Realizacja praw osób, których dane dotyczą” (2017).

Piotr Sowa

SPECJALISTA DS. RODO ORAZ OCHRONY INFORMACJI

Piotr Sowa

Audytor, analityk i trener. Z ochroną danych osobowych ma do czynienia od 2015 roku. W ostatnich latach przeprowadził wdrożenia RODO w kilkudziesięciu podmiotach z sektora biznesowego. Obecnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w kilku spółkach i podmiotach publicznych. Jest także członkiem doradczym zespołów ds. Compliance.

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, audytach, ocenie ryzyka, zapobieganiu incydentom oraz utrzymaniu zgodności z prawem także w innych obszarach. Ma za sobą wiele godzin przeprowadzonych szkoleń, które rzadko są nudne. Pomaga dostosowywać systemy informatyczne do wytycznych RODO i minimalizować ryzyka zidentyfikowane w danej organizacji.

Doświadczenie zyskał pracując dla firm należących do branży IT, e-commerce, branży budowlanej-developerskiej, spedycyjnej, galerii handlowych, firm produkcyjno-eksportowych, branży księgowo-usługowej, rozrywkowej, biura podróży, oraz agencji ubezpieczeniowych.

Wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w biznesie (od 2009 r.) udzielając konsultacji dla zarządów spółek. W swojej karierze angażował się także w liczne działania społeczne dla organizacji trzeciego sektora a także w projektach międzynarodowych.

Na co dzień prowadzi swoją firmę doradcza IGNATUS Audit Security Consulting współpracując z kancelariami prawnymi. Wiedzę pogłębiał między innymi na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz na kursach w zakresie bezpieczeństwa informacji (ISO/IEC 27001).

 

Mariola Więckowska

Head of Innovation Technologies

Mariola Więckowska	Ekspert ochrony danych. Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, ISSA (Information Systems Security Association), Grupy Roboczej RODO w edukacji oraz Grupy ds. Internetu Rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji. Jest absolwentem kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT oraz European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel.

Wspiera wdrożenia nowych projektów, zwłaszcza nowych technologii, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i zasad wypełniania obowiązków wynikających z RODO.

Jako praktyk dzieli się doświadczeniem ze studentami z zakresu ochrony danych, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, zabezpieczeń systemów IT, stosowania nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa na Studiach Podyplomowych na kilku uczelniach. Jest autorem wielu artykułów i współautorem książek z zakresu ochrony danych. Odpowiada za stałą sekcję „Niezbędnik IOD” i jest członkiem rady programowej kwartalnika ABI Expert.